Astudiaethau Crefyddol

Mae Astudiaethau crefyddol yn darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddilyn cwrs sy’n gydlynol ac sy’n cydbwyso gwybodaeth am gredoau craidd, dysgeidiaethau ac arferion o leiaf dwy grefydd, gyda dealltwriaeth o sut y gellir eu cymhwyso at themâu athronyddol a moesegol.

Blwyddyn 10

Uned 1 – Crefydd a Themâu Athronyddol
Rhan A – Bywyd a Marwolaeth
Rhan B – Daioni a Drygioni

Blwyddyn 11

Uned 2 – Crefydd a Themâu Moesegol
Rhan A – Perthnasoedd
Rhan B – Hawliau Dynol

Mae TGAU CBAC mewn Astudiaethau Crefyddol yn defnyddio dull seiliedig ar faterion nodedig o astudio astudiaethau crefyddol, athronyddol a moesegol yn y byd modern.

Mae’n rhoi cyfle i ddysgwyr ddeall mwy am y byd, yr heriau crefyddol sy’n ei wynebu a’u lle yn y byd hwnnw.