Profiad Gwaith

Mae Profiad Gwaith, hefyd, yn rhan anhepgor o raglen Addysg Bersonol a Chymdeithasol a’r Fagloriaeth Gymreig.

Ceir cefnogaeth werthfawr mewn gwersi gyrfaoedd pan wneir “dewisiadau swydd”, ac yn y drafodaeth baratoi cyn cychwyn ar y profiad.

Gwneir asesiadau a gwerthuso o’r lleoliad gwaith, hefyd, yn ystod sesiynau trafod y gwaith ar ôl gorffen, ac fe’u cynhwysir yng Ffeil Gynnydd y disgyblion.