Addysg Iechyd (di-arholiad)

Bydd disgublion yn derbyn 20 awr o wersi I Addysg Iechyd yn ystod y flwyddyn. Yn ystod y gwersi hyn bydd nifer o themau yn cael eu trafod e.e. alcohol, cyffuriau, ysmygu, toddyddion, perthnasau, bod yn riant a byw yn anibynnol. Bydd siaradwyr gwadd hefyd yn ymweld â’r Ysgol i gynnal gweithdai.

Bydd y modiwlau sy’n cael eu hastudio yn ystod y cwrs yn cyfrif tuag at gymhwyster y Fagloriaeth Gymreig.