Cwricwlwm Statudol

Mae’r Cwricwlwm hwn yn orfodol ac yn cynnwys tri wers y bythefnos.

Mae’r pynciau yn cynnwys Bagloriaeth Genedlaethol Cymru—Tystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol, Astudiaethau Crefyddol a Gemau.

Yn ystod y gwersi yma rhoddir cyfle i’r disgyblion ddatblygu sgiliau ehangach ac i ddeau pwysigrwydd cyfrannu, cyfathrebu a chyflwyno.