Gwyddoniaeth

Rydyn ni’n byw mewn byd lle mae cymdeithas yn tyfu yn fwy gwyddonol a thechnolegol ac mae deall Gwyddoniaeth yn bwysig i bawb. Mae Gwyddoniaeth yn bwnc gorfodol yn CA4 gydag o leiaf 20% o’r amserlen yn cael ei roi iddo.

Mae amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael yng Nghyfnod Allweddol 4.

Y cwrs cyntaf yw Gwyddoniaeth TGAU ac fe fydd yn rhedeg trwy flwyddyn 10. Bydd yr arholiadau yn cael eu cynnal ar ddiwedd blwyddyn 10 ym mis Mehefin. Bydd tair arholiad – un yr un mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg. Bydd y papurau hyn yn cyfateb i 75% o’r radd derfynol, a bydd y 25% sy’n weddill yn cael ei asesu’n fewnol trwy waith ymarferol.

Wedi llwyddo i gael TGAU mewn Gwyddoniaeth ym Mlwyddyn 10 fe fydd y rhan fwyaf o ddsigyblion yn symud ymlaen i sefyll Gwyddoniaeth Ychwanegol ym Mlwyddyn 11.

Mae Gwyddoniaeth Ychwanegol yn ehangu ac yn datblygu ar lawer o’r pethau sydd ar gael yn y cwrs Gwyddoniaeth ac fe fydd yn cael ei asesu ar ddiwedd Blwyddyn 11. Fe fydd tri papur theori (75%) ac asesiad ymarferol mewnol (25%)

Bydd graddau da yn y pynciau hyn yn sicrhau sylfaen gadarn ar gyfer Gwyddoniaeth Lefel A yn y Chweched.

Bydd y ddwy set uwch yn astudio TGAU Gwyddoniaeth ar wahân yn eu dosbarth Gwyddonaieth arferol. Disgwylir dealltwriaeth a gwybodaeth yn fwy trylwyr i anelu am gymhwyster yn y tri. Bydd hwn yn ail osod TGAU Gwyddoniaeth ar wahan (Gwyddoniaeth driphlyg) fel pwnc opsiwn.

Bydd rhai grwpiau yn cael y cyfle i astudio un o’r cyrsiau TGAU Gwyddoniaeth dros ddwy flynedd. Ar gyfer y disgyblion sy’n cymryd cwrs TGAU Sengl. Bydd yr arholiadau yn cael ei gynnal yn ystod Haf Blwyddyn 11 gydag asesiad dan reolaeth yn ystod y ffug arholiadau yn mis Rhagfyr.

Caiff rai disgyblion y cyfle I astudio BTEC Gwyddoniaeth yn lle TGAU. Mae’r cwrs BTEC yn gwrs galwedigaethol. Asesir yn bennaf drwy aseiniadau gwaith dosbarth sy’n addas i’r disgyblion hynny â phresenoldeb llawn ac agwedd bositif tuag at waith prosiect. Mae pasio’r BTEC gyfwerth â phasio TGAU ac yn rhoi yr un pwyntiau pan yn ceisio am y chweched dosbarth sydd hefyd yn rhoi sylfaen dda i gyrsiau eraill yn y dyfodol.