Cymraeg

Mae dwy raglen astudio Cymraeg – Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith.

Astudir Cymraeg gan y disgyblion hynny y mae Cymraeg yn iaith gyntaf iddynt, (disgyblion lle mae’r Gymraeg yn iaith y cartref neu a dderbyniodd eu haddysg Cynradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwriad y cwrs Cymraeg yw datblygu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu. Anelir at feithrin llafaredd y disgyblion mewn trafodaethau grwp a dosbarth. Cyflwynir hwy i ddeunyddiau darllen amrywiol o’r gorffennol a’r byd cyfoes ac anogir hwy i ysgrifennu yn greadigol, yn ffeithiol ac yn feirniadol.

Bydd llwer o  ddisgyblion iaith gyntaf yn gwneud cwrs llenyddiaeth hefyd, ac yn astudio barddoniaeth amrywiol, nofelau a storiau.  Mae gwylio perfformiadau dramatig, ffilmiau ac ati yn rhan bwysig o’r cwrs hwn hefyd. Mae’r arholiadau yn cynnwys gwaith cwrs, gwaith llafar yn ogystal â phapurau ysgrifenedig. Astudir Cymraeg Ail Iaith gan y disgyblion hynny nad yw’r Gymraeg yn iaith y cartref ac na dderbyniodd eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Bwriad y cwrs Cymraeg Ail Iaith hefyd yw datblygu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu.  Anelir at feithrin llafaredd y disgyblion yn unigol, mewn grŵp a dosbarth. Cyflwynir hwy i bob math o ddeunydd darllen ac anogir hwy i ysgrifennu yn greadigol, yn ffeithiol ac yn feirniadol.