Craidd

Dyma’r cwricwlwm hanfodol i bob disgybl. Disgwylir bod lleiafswm o 5 TGAU yn cael eu cymryd a’r mwyfafrif yn cyrraedd gradd C neu uwch. Gall y disgyblion hynny sy’n addas i gymryd cyrsiau Llenyddiaeth a’r Gwyddorau ychwanegol lwyddo ennill hyd at 9 TGAU o’r cyrsiau craidd yn unig. Bydd disgwyl i unrhyw ddisgybl sy’n awyddus i ddilyn cwrs lefel A yn yr ysgol neu goleg lleol fod wedi cyrraedd gradd C ym Mathemateg nail ai Saesneg neu Cymraeg Iaith Gyntaf.
Mae tua hanner yr amserlen yn cael ei neilltuo ar gyfer pynciau craidd.

Saesneg (Iaith)>Saesneg (Llenyddiaeth)
Cymraeg Iaith Gyntaf
Neu
Cymraeg Ail Iaith

>

Cymraeg (Llenyddiaeth)
Mathemateg> Rhifedd
Gwyddoniaeth> Gyddoniaeth Ychwanegol
Gwyddoniaeth Driphlyg