Bagloriaeth Genedlaethol Cymru

Er mwyn cyflawni Bagloriaeth Genedlaethol Cymru, rhaid i’r dysgwyr gyflawni’r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol ynghyd â’r Cymwysterau Ategol canlynol.

*TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf neu TGAU Saesneg Iaith ar raddau A* – C

*TGAU Rhifedd– Rhifedd ar raddau A* – C

*O leiaf dri chymhwyster TGAU arall ar raddau A*- C, y gall dau ohonynt fod yn gymwysterau Cyfwerth.

Er mwyn cyflawni Bagloriaeth Sylfaen Cymru, rhaid i’r dysgwyr gyflawni’r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol neu Sylfaen ynghyd â’r Cymwysterau Ategol canlynol.

 *TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf neu TGAU Saesneg Iaith ar raddau A*- G

*TGAU Rhifedd– Rhifedd ar raddau A*- G

*O leiaf dri chymhwyster TGAU arall ar raddau A*- G, y gall dau ohonynt fod yn gymwysterau Cyfwerth.

Mae Bagloriaeth Cymru yn amserlen ar gyfer hyd at 2 awr bob pythefnos. Mae Bagloriaeth Cymru ei hun yn cael ei weld fel yn gymhwyster hanfodol ar gyfer symud ymlaen i lefel uwch yn yr ysgol neu goleg. Ar wahân i hyn, mae’r sgiliau yn herio os yn llwyddiannus a gyflawnwyd yn cyfrif fel TGAU ychwanegol.

Her Sgiliau Cydrannau tystysgrif Asesiad Mewnol Cymedroli Allanol
Project Unigol – 50%

 

 

* Cynllunio a Threfnu

* Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau

* Llythrennedd Ddigidol

 

 

 

Her Menter a Chyflogadwyedd – 20% * Creadigedd ac Arloesi

* Effeithiolrwydd Personol

* Llythrennedd Ddigidol

 

 

Her Dinasyddiaeth
Fyd-eang – 15%
* Meddwl yn Feirniadol a
Datrys Problemau* Creadigedd ac Arloesi

 

 

 

Her y Gymuned  – 15%

 

* Cynllunio a Threfnu

* Effeithiolrwydd Personol