Andrew Price – Trin Gwallt

Mae Academi Andrew Price yn cynnig mwy na chymhwyster proffesiynol mewn trin gwallt.

Trwy gyfuniad anhygoel o lwyddiant diwydiannol, hyfforddwyr arbenigol a chyfle i weithio mewn salon ar safle i ddatblygu sgiliau ymarferol ac ystafell TG fodern; mae Academi Andrew Price yn darparu sgiliau real a chyflogedig er mwyn galluogi myfyrwyr i ddatblygu o fewn eu gyrfa ddewisol.

Bwriad gwreiddiol yr Academi oedd sicrhau safonau uchel o drin gwallt a gwasanaeth cwsmeriaid ar draws Grwpiau Salon Andrew Price. Bellach, mae’r Academi yn darparu addysg i amrywiaeth o gleiantiaid, o gyrsiau cychwynol i’r atgyfnerthu, ar gyfer y proffesiynol ac arweinwyr diwydiannol fel Wella, sy’n defnyddio’r Academi’n gyson ar gyfer hyfforddiant.

Cymaint yw’r awch am drin gwallt a dysgu, mae Academi Andrew Price wedi cynnal safon uchel o addysg am drin gwallt ers dros 20 mlynedd ac wedi datblygu cysylltiad ac enw da gyda’r diwydiant.

Ym Medi 2012, ffurfiwyd partneriaeth rhwng yr Academi ag Ysgol Dyffryn Aman ac mae’r canlyniadau wedi bod yn wych. Mae bob disgybl wedi ennill cymhwyster Lefel 2 VRQ mewn Trin Gwallt ac mae nifer o’r disgyblion wedi mynd ymlaen i astudio Diploma VRQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt. Mae dilyniant i’r chweched dosbarth yn caniatau i’r ymgeiswyr symud ymlaen i barhau â’u hastudiaethau gyda’r Academi ac ennill NVQ Lefel 2 a sicrwydd o waith o’r fath yn y dyfodol.

Yn dilyn y llwyddiant yma, mae Academi Andrew Price yn falch o allu cynnig darpariaeth ehangach i nifer fwy o ddisgyblion.

Gall disgyblion/myfyrwyr blwyddyn 9 i 12 Ysgol Dyffryn Aman astudio ar gyfer Tystysgrif Lefel 2 VRQ a symud ymlaen i ddiploma Lefel 2 VRQ.

I’r myfyrwyr hynny fydd yn aros yn Ysgol Dyffryn Aman ym mlwyddyn 13, bydd cyfle iddynt ddilyn cwrs NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt yn gynnar, law yn llaw â chwricwlwm yr ysgol.

Ar ben hyn, cred yr Academi mewn datblygu yr unigolyn cyfan. Mae delwedd bersonol o ran dyfnder gwybodaeth a sgiliau cyfathrebu mor bwysig â sgiliau trin gwallt , er mwyn eich galluogi i fod yn gyflogedig a sicrhau gyrfa hir a llwyddiannus mewn Trin Gwallt.